Thuisadministratie

Wordt het lastig voor u om orde te houden in uw administratie of heeft u soms moeite met het openen, lezen of begrijpen van uw post? Bent u er plots alleen voor komen te staan? Of heeft u een vraag over subsidies, regelingen, kwijtschelding van gemeentelijke of waterschapsbelasting?

 
Met dit soort vragen kunt u terecht bij de Welzijnsadviseur, zij kan u helpen bij:

  • Ordenen en bijhouden van uw (financiële) administratie
  • Doornemen van binnengekomen post
  • Advies en aanvragen van mogelijke voorzieningen of vergoedingen
  • Contact met instanties
  • Verzorgen van ziektekostendeclaraties

U kunt een gesprek aanvragen met Eva waarin U met haar uw hulpvraag bespreekt.

Eva Greveling, welzijnsadviseur
Tel (06) 43 83 51 58
Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag

>> Zorg aan huis