info@swmd.nl 010 5918052

Doelstelling

SWMD (Stichting Welzijn Midden-Delfland) ondersteunt, adviseert en informeert inwoners van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. De aandacht is daarbij gericht op kwetsbare inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers. We gaan er van uit dat mensen veel zelf kunnen en stimuleren de eigen kracht.

Om deze doelstelling te behalen heeft SWMD een gevarieerd aanbod van diensten en activiteiten. De beroepskrachten zijn experts op hun vakgebied en u kunt bij hen terecht voor onafhankelijk advies, informatie of ondersteuning. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief binnen SWMD die een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstelling.


Uitgangspunten

Wij hanteren in ons werk vijf uitgangspunten die belangrijk zijn voor het welzijn van mensen. Alles wat we doen is hier op gebaseerd.

Mensen voelen zich prettig als:

  • Er sprake is van een sociaal netwerk
  • Ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving
  • Ze weten waar ze terecht kunnen met vragen of problemen
  • Ze invloed kunnen uitoefenen op woon- en leefsituatie, eigen regie
  • Ze aangesproken worden op mogelijkheden