Vanwege het Corona virus waren alle activiteiten en bijeenkomsten van SWMD stopgezet, maar
met ingang van half juni zijn een aantal activiteiten, mondjesmaat, weer van start gegaan, met inachtneming van de richtlijnen, vastgesteld door het RIVM.
Meer hierover is te lezen in de nieuwsbrieven van SWMD en op de informatieborden in onze locaties.
De teamleden van SWMD zijn telefonisch of per Email bereikbaar, wanneer u vragen heeft.