Zorg aan huis

Verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen verzekerd is voor hulp bij het toedienen van medicijnen, hulp bij douchen en opstaan en naar bed gaan.  De wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in de buurt.  De wijkverpleegkundige indiceert de zorg en meldt dit bij uw zorgverzekering en zij coördineert de zorg. Voor deze thuiszorg hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, hiervoor bent u verzekerd via uw zorgverzekering.

 

Zorgaanbieders in Midden-Delfland die bij u thuis zorg kunnen verlenen:

Pieter van Foreest   015 – 515 50 00 www.pietervanforeest.nl
Careyn   088 – 123 99 88 www.careyn.nl
Buurtzorg   06 – 53552626 www.buurtzorgnederland.com

 

Zorg vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners.
De Wmo wil er voor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving.
De Wmo is er voor de burger die gebruik wil maken van:

  • hulp bij het huishouden;
  • een rolstoel;
  • een vervoersvoorziening: de regiotaxi, een scootmobiel of een financiële vergoeding;
  • een aanpassing in de woning.

U moet voor deze zaken in het gemeentehuis zijn, bij het Wmo loket. Het Wmo loket is ook telefonisch bereikbaar.
U kunt uw vraag ook via de e-mail stellen: wmo@middendelfland.nl

Het Wmo loket van Gemeente Midden-Delfland is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.
Telefoon: 015 – 380 42 43 of 015 – 380 42 45 of 015 – 380 42 50
Internet: www.middendelfland.nlwww.lokaalloket.nl/middendelfland

Voor alle voorzieningen wordt een eigen bijdrage berekend, behalve voor de vervoersvoorziening Regiotaxi.
De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het aantal ontvangen uren hulp, de geleverde voorziening, het inkomen en de leefsituatie.

>> Hulpmiddelen