Hulpmiddelen

Er zijn heel veel hulpmiddelen beschikbaar om u te helpen zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en comfortabel te wonen. Wij geven hier een aantal voorbeelden, maar er is veel meer mogelijk. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de leveranciers.


Rollator

Een rollator kan op eigen kosten worden aangeschaft. Hiervoor zijn diverse leveranciers, waaronder de ANWB en/of de thuiszorgwinkel in Delft.

Domotica
Techniek kan worden ingezet om comfortabel in de eigen woning te blijven wonen.
Er zijn meerdere producenten die systemen op maat leveren.
Informatie hierover kunt u vinden via internet.

Personenalarmering
Personenalarmering is een systeem voor mensen die zelfstandig wonen. Er wordt een alarmapparaat en alarmknop gehuurd.

  • Informeer bij de zorgverzekeraar of zij kosten vergoeden.
  • U betaalt eenmalig aansluitkosten.
  • Maandelijks worden huurkosten voor de apparatuur in rekening gebracht.
  • Geef drie personen op als achterwacht. Deze personen worden opgeroepen als u alarm maakt. Zij moeten dus een sleutel hebben en bekend zijn met uw situatie.
  • U kunt ook een zorgabonnement afsluiten, dan is de thuiszorg achterwacht. Hiervoor betaalt u een vast bedrag per maand.

Careyn: 088 – 123 99 88
Internet: www.careyn.nl
Focuscura (Pieter van Foreest): 030- 692 70 50
Internet: www.focuscura.com/calarm-home


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners.

De Wmo wil er voor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving.
De Wmo is er voor de burger die gebruik wil maken van:

  • hulp bij het huishouden;
  • een rolstoel;
  • een vervoersvoorziening: de regiotaxi, een scootmobiel of een financiële vergoeding;
  • een aanpassing in de woning.

U moet voor deze zaken in het gemeentehuis zijn, bij het Wmo loket. Het Wmo loket is ook telefonisch bereikbaar.
U kunt uw vraag ook via de e-mail stellen: wmo@middendelfland.nl

www.middendelfland.nl

Voor alle voorzieningen wordt een eigen bijdrage berekend, behalve voor
de vervoersvoorziening Regiotaxi. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het aantal ontvangen uren hulp, de geleverde voorziening, het inkomen en de leefsituatie.

>> Speciale regelingen rond vervoer