Doelstelling

SWMD (Stichting Welzijn Midden-Delfland) ondersteunt, adviseert en
informeert inwoners van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden zodat
zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. De aandacht is daarbij
gericht op kwetsbare inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers.
We gaan er van uit dat mensen veel zelf kunnen en stimuleren de eigen kracht.

Om deze doelstelling te behalen heeft SWMD een gevarieerd aanbod
van diensten en activiteiten. De beroepskrachten zijn experts op hun
vakgebied en u kunt bij hen terecht voor onafhankelijk advies,
informatie of ondersteuning. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief
binnen SWMD die een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstelling.

 

Uitgangspunten

Wij hanteren in ons werk vijf uitgangspunten die belangrijk zijn voor
het welzijn van mensen. Alles wat we doen is hier op gebaseerd.

Mensen voelen zich prettig, wanneer ze:

  • een sociaal netwerk hebben,
  • een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving,
  • weten waar ze terecht kunnen met vragen of problemen,
  • invloed kunnen uitoefenen op woon- en leefsituatie,
  • zelf de regie kunnen houden,
  • aangesproken worden over mogelijkheden

 

Jaarverslag

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze prestaties, dan kunt u hier ons jaarverslag inzien:

Jaarverslag SWMD 2022

Jaarrekening SWMD 2022